Edukacyjny punkt na Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Chełmie
II Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej w Pawłowie nie tylko dostarczał rozrywki, ale także edukował mieszkańców w kwestiach klimatycznych. Dzięki mobilnemu punktowi doradztwa, zorganizowanemu przez Doradcę Klimatycznego, uczestnicy festiwalu mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat neutralności klimatycznej.

Mobilny punkt edukacyjny na festiwalu - edukacja klimatyczna w Pawłowie

Podczas II Powiatowego Festiwalu Piosenki Biesiadnej, który odbył się 30 czerwca 2024 roku w Pawłowie, mieszkańcy mieli okazję skorzystać z mobilnego punktu edukacji i doradztwa. Inicjatywa ta była częścią projektu "Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej".

Projekt mający na celu zwiększenie świadomości klimatycznej

Projekt, którego wartość wynosi 360 000,00 zł, z czego aż 306 000,00 zł pochodzi z Funduszy Europejskich, realizowany jest od stycznia 2024 roku i potrwa do grudnia 2025 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu chełmskiego na temat zmian klimatu oraz zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi. Ważnym elementem projektu jest również edukacja na temat neutralności klimatycznej.

Fundusze Europejskie na rzecz ochrony klimatu

Środki na realizację projektu pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. To dzięki wsparciu europejskich funduszy możliwe jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i doradczych, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i dążenia do neutralności klimatycznej.

Znaczenie edukacji klimatycznej dla lokalnej społeczności

Podczas festiwalu mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z Doradcą Klimatycznym, który udzielał porad i odpowiadał na pytania dotyczące zmian klimatycznych oraz sposobów na ich łagodzenie. Tego typu inicjatywy są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na bezpośrednią edukację i angażowanie społeczności lokalnej w działania proekologiczne.

II Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej w Pawłowie był więc nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia cennej wiedzy na temat ochrony klimatu i działań, jakie każdy z nas może podjąć, aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Chełmie