Debata społeczna w Dubience: Mieszkańcy omawiają bezpieczeństwo gminy
Wczorajszego dnia w Szkole Podstawowej w Dubience odbyła się ważna debata społeczna, która skupiła się na zagadnieniach bezpieczeństwa w gminie Dubienka. Spotkanie było okazją do oceny dotychczasowych działań oraz wypracowania nowych wniosków, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Debata społeczna: Ocena dotychczasowych działań i prezentacja osiągnięć

Wczorajsze spotkanie w Szkole Podstawowej w Dubience zgromadziło szerokie grono uczestników, w tym przedstawicieli Policji, Wójta Gminy Dubienka Michała Kozińskiego, radnych, pracowników gminy oraz lokalnych mieszkańców. Debata rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej, która ukazała aktualny stan bezpieczeństwa na terenie gminy. Dokumentacja ta była również okazją do zaprezentowania działań prewencyjnych prowadzonych przez chełmską komendę, co spotkało się z dużym zainteresowaniem zebranych.

Omówienie realizacji wniosków z poprzednich spotkań

Kolejnym punktem programu było omówienie realizacji wniosków wypracowanych podczas poprzednich debat. Policjanci szczegółowo przedstawili funkcjonowanie aplikacji „Mija Komenda” oraz portalu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Te narzędzia, dostępne dla mieszkańców, mają na celu ułatwienie zgłaszania zagrożeń i poprawę komunikacji między społecznością a służbami. W trakcie prezentacji poruszono także temat roli policjanta dzielnicowego i jego zadań w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Interaktywna dyskusja i wypracowanie nowych wniosków

Po prezentacjach przyszedł czas na interaktywną dyskusję, podczas której uczestnicy mogli przekazać swoje uwagi i sugestie dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Mieszkańcy aktywnie brali udział w rozmowach, dzieląc się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami. Dzięki tej otwartej wymianie zdań udało się zdiagnozować nowe problemy oraz wypracować kolejne wnioski, które będą realizowane w najbliższym czasie w celu poprawy bezpieczeństwa w gminie.

Podsumowanie spotkania i perspektywy na przyszłość

Podsumowując spotkanie, można stwierdzić, że debata społeczna w Dubience była niezwykle owocna. Uczestnicy podkreślali znaczenie takich inicjatyw, które pozwalają na bezpośrednią komunikację między społecznością a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Wypracowane wnioski i sugestie będą teraz analizowane i wdrażane, co ma przyczynić się do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Dubienka.


Według informacji z: Policja Chełm