Spotkanie informacyjne o scaleniach gruntów w gminie Chełm
Spotkanie dotyczące scalenia gruntów w miejscowościach Weremowice, Uher i Zagroda przyciągnęło wielu mieszkańców oraz lokalnych włodarzy. Przedstawiono korzyści płynące z scalenia oraz wstępne kalkulacje dofinansowania.
  1. Spotkanie informacyjne w Szkole Podstawowej w Uhrze.
  2. Przedstawienie idei scaleń przez Starostę Chełmskiego.
  3. Obecność i przemówienia lokalnych włodarzy.
  4. Zbieranie podpisów poparcia dla procedury scaleniowej.

11 czerwca w Szkole Podstawowej w Uhrze odbyło się ważne spotkanie informacyjne dla właścicieli gospodarstw rolnych i nieruchomości z miejscowości Weremowice, Uher i Zagroda. Celem zebrania było omówienie nadchodzącego scalenia gruntów, co jest istotnym zagadnieniem dla lokalnej społeczności.

Spotkanie otworzył Wiesław Kociuba, Wójt Gminy Chełm, który serdecznie powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców. Następnie Piotr Deniszczuk, Starosta Chełmski, szczegółowo przedstawił dane dotyczące idei scaleń oraz korzyści, jakie mogą wynikać z tego procesu. Wskazał również wstępne kalkulacje dotyczące planowanego dofinansowania.

W spotkaniu uczestniczyli także Artur Kubacki – Zastępca Wójta Gminy Chełm, Andrzej Derlak i Jarosław Wójcicki – radni powiatowi oraz Zbigniew Smolira i Lucjan Piotrowski – radni gminni. Ich obecność podkreślała wagę tematu oraz wsparcie dla mieszkańców w procesie scalenia.

Podstawowym celem scalenia gruntów, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, jest tworzenie korzystniejszych warunków do gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu to główne założenia tego procesu.

Po zakończeniu spotkania, znaczna część uczestników zdecydowała się podpisać listy poparcia dla wszczęcia procedury scaleniowej. Listy te są dostępne u sołtysów, co umożliwia dalsze zbieranie podpisów od pozostałych zainteresowanych mieszkańców.

Proces scalania gruntów to zadanie realizowane przez Starostę jako część administracji rządowej i jest finansowane ze środków budżetu państwa. Mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w trakcie całego procesu, co ma na celu poprawę warunków gospodarowania w regionie.

Warto zaznaczyć, że scalenie gruntów to nie tylko formalność, ale przede wszystkim szansa na lepsze zarządzanie zasobami rolnymi i leśnymi, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści całej społeczności lokalnej.


Urząd Gminy Chełm