Nowa kadencja sołtysów rozpoczęta uroczystą sesją
W ubiegły wtorek odbyła się uroczysta sesja sołtysów nowej kadencji, podczas której przedstawiono istotne plany na nadchodzący okres. Spotkanie miało na celu nie tylko wręczenie zaświadczeń o wyborze, ale także omówienie kluczowych kwestii dotyczących gminy.
  1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na urząd sołtysa.
  2. Omówienie harmonogramu prac nad Gminną Komunikacją Samochodową.
  3. Przedstawienie procedur związanych z poborem podatków.
  4. Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków i odstojników.

Sesja rozpoczęła się od gratulacji, które w imieniu gminy złożył Wójt Wiesław Kociuba. Wójt przedstawił również dane statystyczne dotyczące niedawnych wyborów. Następnie każdemu z nowo wybranych sołtysów wręczono oficjalne zaświadczenia potwierdzające ich wybór na urząd.

W dalszej części spotkania Artur Kubacki, Zastępca Wójta, zaprezentował harmonogram prac związanych z utworzeniem nowej linii Gminnej Komunikacji Samochodowej. Podkreślił także znaczenie uwag i sugestii od sołtysów dotyczących istniejących już połączeń, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb mieszkańców.

Również Wiesław Klasura, Dyrektor Wydziału Podatkowego Urzędu Gminy, zabrał głos, przedstawiając zebranym procedury związane z realizacją zadań dotyczących poboru podatków. Jego wystąpienie miało na celu zapewnienie nowym sołtysom niezbędnej wiedzy do efektywnego wykonywania swoich obowiązków.

Ostatnim punktem oficjalnej części spotkania była prezentacja Mirosława Mysiaka z Wydziału Rolnictwa, Obrony Cywilnej i Ochrony Środowiska. Mysiak omówił zasady kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków i odstojników, które są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska.

Po zakończeniu oficjalnej części sołtysi mieli okazję do nieformalnych dyskusji w kuluarach. Rozmowy dotyczyły głównie wyzwań, jakie stoją przed nimi w nowej kadencji. Wymiana doświadczeń i pomysłów na pewno przyczyni się do jeszcze lepszego zarządzania gminą w nadchodzących latach.


Na podstawie: UM Chełm