UM Chełm: OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
Sołectwa Okszów i Okszów - Kolonia staną przed szansą na własne, niezależne funkcjonowanie – mieszkańcy zdecydują o ich przyszłości w nadchodzących konsultacjach społecznych.
  • W nadchodzących dniach mieszkańcy sołectw Okszów i Okszów - Kolonia będą mieli wpływ na lokalne zmiany administracyjne.
  • Sołectwa mogą uzyskać autonomiczny status po konsultacjach dotyczących projektów ich statutów.
  • Konsultacje społeczne zaplanowano na połowę lutego – mieszkańcy zadecydują, wypełniając ankiety.

Przed mieszkańcami sołectw Okszów i Okszów - Kolonia z Gminy Chełm pojawia się wyjątkowa okazja do wyrażenia swojego zdania na temat ich przyszłości. Po zmianach terytorialnych kraju, które weszły w życie na początku 2024 roku, społeczność lokalna zyskała możliwość decydowania o podziale dotychczasowego sołectwa Okszów na dwie oddzielne jednostki.

Wizja podziału nie jest jedynie biurokratycznym zapisem, lecz rezultatem rzeczywistych zmian w organizacji terytorialnej kraju. "Podział sołectwa Okszów na dwa odrębne sołectwa uzasadniony jest faktem, że do dnia 31 grudnia 2023 r. miejscowość Okszów - Kolonia była połączona ze wsią Okszów. Zaś od 01 stycznia 2024 r. nastąpiła zmiana terytorialna kraju polegającą na wyodrębnieniu miejscowości Okszów i miejscowości Okszów - Kolonia." – to zmiany, które niesie ze sobą nowy rok.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze na terenie obu sołectw. Ich głosy będą miały kluczowe znaczenie dla finalnych decyzji. Konsultacje rozpoczną się 12 lutego 2024 r. i potrwają przez trzy dni, dając mieszkańcom czas na przemyślane wyrażenie swoich opinii.

Formularze ankiety konsultacyjnej będą dostępne w Urzędzie Gminy Chełm oraz w Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł je wypełnić i złożyć w wyznaczonych godzinach. Ten bezpośredni akt zaangażowania społecznego pozwoli na lepsze dostosowanie struktur samorządowych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Udogodnienia te stanowią wyraz troski o wygodę mieszkańców oraz chęć umożliwienia szerokiego udziału w ważnym dla społeczności wydarzeniu. O wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy zostaną poinformowani na stronie internetowej Gminy Chełm oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Chełm zobowiązany jest również przedstawić wyniki Radzie Gminy Chełm na najbliższej sesji, co zapewni przejrzystość i jasność podejmowanych decyzji.


Na podstawie: UM Chełm