Urząd Gminy Chełm: Wyniki otwartego konkursu
Ożywienie lokalnej społeczności poprzez sport i profilaktykę – nowe dofinansowania w Gminie Chełm!
  • Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie inicjatyw sportowych i przeciwdziałania problemom społecznym.
  • Impuls finansowy dla klubów sportowych i projektów profilaktycznych.
  • Podsumowanie przyznanych środków i wpływ na rozwój lokalnych talentów.

Mieszkańcy Gminy Chełm mogą cieszyć się nową falą wsparcia finansowego, które napędzi rozwój sportowej pasji oraz przyczyni się do budowania zdrowej przyszłości dla młodych pokoleń. Rada Gminy Chełm zdecydowała o przyznaniu środków na realizację projektów w 2024 roku, które z pewnością przyniosą wiele korzyści w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz działań profilaktycznych.

W dziedzinie sportu, znaczące dotacje otrzymają kluby specjalizujące się w piłce nożnej, karate, zapasach, kolarstwie oraz piłce ręcznej. Wśród beneficjentów znalazły się znane w regionie instytucje, takie jak Gminny Klub Sportowy „Orzeł” Srebrzyszcze i Klub Sportowy Gminy Chełm „KŁOS”, które otrzymały odpowiednio 85.000 zł i 210.000 zł na rozwój lokalnych talentów w piłce nożnej. Chełmska Szkoła Karate Kyokushin „Satori” z Pokrówki wzmocniona została kwotą 16.000 zł, co pozwoli na dalsze kształcenie adeptów sztuk walki. Uczniowski Klub Sportowy „Suples” Strupin Duży, z sukcesami promujący zapasy, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 9.500 zł, zaś cykliści z Gminnego Klubu Kolarskiego „Peleton Okszów” mogą liczyć na dodatkowe 15.000 zł na rozwój młodych sportowców.

W obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególną uwagę zwrócono na wsparcie dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin borykających się z problemami związanymi z uzależnieniami. Uczniowski Klub Sportowy „Suples” Strupin Duży zadba o organizację wypoczynku letniego, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i samopoczucie, dzięki zastrzykowi 30.000 zł. Działania te mają na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego najmłodszych, ale także dają szansę na odkrycie nowych pasji i zainteresowań.

Decyzje te świadczą o silnym zaangażowaniu lokalnych władz w rozwój społeczności i dbałość o zdrowy styl życia mieszkańców. Inwestycje w młodzież i sport to krok w kierunku budowania silnego i zintegrowanego społeczeństwa, które będzie dumą Gminy Chełm.


Według informacji z: Urząd Gminy Chełm