VII edycja Targów Ochrony Granic w Chełmie zakończona
W dniach 18-19 czerwca 2024 roku odbyły się w Chełmie VII Wschodnie Targi Ochrony Granic „GRANICE”. Wydarzenie przyciągnęło wielu specjalistów, producentów sprzętu oraz funkcjonariuszy służb granicznych, którzy wspólnie debatowali nad nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony i obrony granicy.

Wschodnie Targi Ochrony Granic „GRANICE” – wieloaspektowe podejście do bezpieczeństwa

VII edycja Wschodnich Targów Ochrony Granic „GRANICE” miała miejsce w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, zlokalizowanej w Depułtyczach Królewskich. To prestiżowe wydarzenie, organizowane przez Targi Lublin S.A., stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami sprzętu, technologii oraz funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za ochronę granic. W kontekście narastających wyzwań związanych z bezpieczeństwem, impreza ta nabiera szczególnego znaczenia.

Pokazy terenowe i praktyczne demonstracje – serce wydarzenia

Centralnym punktem targów były pokazy terenowe sprzętu, które odbywały się na terenie lotniska, pobliskiego akwenu Żółtańce oraz strzelnicy. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć na żywo działanie nowoczesnych technologii oraz sprzętu wykorzystywanego przez służby graniczne. Wystawcy prezentowali swoje produkty w praktycznych zastosowaniach, co pozwalało na lepsze zrozumienie ich funkcjonalności i efektywności.

Nowe moduły tematyczne – Targi 112

Tegoroczna edycja targów wprowadziła nowy moduł tematyczny – Targi 112, poświęcony technice i sprzętom do ratownictwa. Dzięki temu rozszerzeniu, na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele nowych służb ratowniczych, co wzbogaciło program targów i umożliwiło szerszą wymianę doświadczeń. Była to doskonała okazja do nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy różnymi sektorami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Akademicki wkład w Wschodnie Targi Ochrony Granic

W targach udział wzięli również przedstawiciele Centrum Studiów Inżynierskich oraz kierunku Elektrotechnika i Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Ich obecność podkreśla znaczenie współpracy między nauką a praktyką w zakresie ochrony granic. Studenci mieli okazję zobaczyć najnowsze technologie oraz nawiązać kontakty z profesjonalistami z branży, co z pewnością wpłynie na ich przyszłą karierę.

Wymiana informacji i prezentacje multimedialne

Część merytoryczna targów obejmowała prezentacje multimedialne wystawców, które odbywały się w specjalnie przygotowanym namiocie polowym. Była to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami i innowacjami w dziedzinie ochrony granic oraz do dyskusji na temat wyzwań, przed którymi stoją służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Wymiana informacji między producentami a funkcjonariuszami była kluczowym elementem tego wydarzenia.

Fot: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie


Źródło: Urząd Gminy Chełm