Powiat Chełmski otrzymał grant na projekt
Powiat Chełmski zyskał nowe narzędzie do walki z cyberzagrożeniami. Dzięki podpisanej umowie o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, instytucje publiczne z regionu będą mogły skuteczniej chronić swoje dane oraz reagować na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Współpraca z Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dnia 19 czerwca 2024 r. Powiat Chełmski, reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, podpisał umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Umowa ta, oznaczona numerem FERC.02.02-CS.01-001/23, jest częścią konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt ten realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe.

Cel projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji w jednostkach Powiatu Chełmskiego. Projekt zakłada wzmacnianie odporności na zagrożenia cybernetyczne oraz poprawę zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, ich wykrywania oraz odpowiedniego reagowania. Tego typu inicjatywy są niezwykle istotne w dobie rosnącej liczby ataków cybernetycznych, które mogą paraliżować funkcjonowanie instytucji publicznych.

Beneficjenci projektu i jego realizacja

Projekt obejmuje pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz różnych jednostek organizacyjnych powiatu. Są to między innymi: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Zespół Szkół w Siedliszczu, Liceum Ogólnokształcące w Dubience, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, Domy Pomocy Społecznej w Nowinach i Rejowcu, Dom Dziecka w Siedliszczu, a także Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Rejowcu Fabrycznym, Pławanicach i Wierzbicy.

Realizacja projektu potrwa od 2024 do 2026 roku. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) współpracuje w tym przedsięwzięciu z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, co zapewnia wysoki poziom merytoryczny oraz techniczny projektu.

Finansowanie projektu i jego znaczenie

Całkowity budżet projektu wynosi 850 000,00 zł, z czego 80% (680 000,00 zł) stanowi wkład Funduszy Europejskich, a pozostałe 20% (170 000,00 zł) pochodzi z Budżetu Państwa. Takie wsparcie finansowe umożliwia realizację zaawansowanych działań, które przyniosą długoterminowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla mieszkańców powiatu.

Dzięki takiemu wsparciu, Powiat Chełmski będzie mógł nie tylko lepiej chronić swoje dane, ale również edukować i przygotowywać swoich pracowników do skutecznego reagowania na cyberzagrożenia, co jest kluczowe w dzisiejszym cyfrowym świecie.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Źródło: Starostwo Powiatowe w Chełmie