Podsumowanie roku 2023: Raport o stanie powiatu chełmskiego
Zarząd Powiatu przygotował Raport o stanie powiatu chełmskiego za miniony rok. W dokumencie zawarto szczegółowe podsumowanie działalności Zarządu, w tym realizację polityk, programów i budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy powiatu będą mieli okazję zabrać głos w tej sprawie podczas debaty zaplanowanej na 26 czerwca 2024 roku.

Przyjęcie Raportu przez Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Chełmie oficjalnie przyjął Raport o stanie powiatu chełmskiego za 2023 rok, co zostało potwierdzone Uchwałą Nr 11/2024 z dnia 29 maja 2024 roku. Dokument ten jest kluczowym elementem corocznego podsumowania działalności Zarządu i zawiera informacje na temat realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

Znaczenie Raportu dla mieszkańców

Raport o stanie powiatu jest nie tylko formalnym dokumentem, ale również istotnym źródłem informacji dla mieszkańców. Dzięki niemu obywatele mogą zapoznać się z działaniami Zarządu Powiatu, ocenić ich efektywność oraz zrozumieć, jakie projekty i inicjatywy były realizowane w minionym roku. To również okazja do lepszego zrozumienia, jakie decyzje podejmowane są na szczeblu lokalnym i jak wpływają one na codzienne życie mieszkańców.

Debata nad Raportem

Jednym z najważniejszych aspektów procedury związanej z Raportem jest debata, która odbędzie się 26 czerwca 2024 roku podczas sesji Rady Powiatu w Chełmie. Podczas tej sesji Rada rozpatrzy Raport oraz podejmie decyzję w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. To kluczowy moment, ponieważ Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności, a następnie otwierana jest debata, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy.

Głos mieszkańców w debacie

Mieszkańcy powiatu chełmskiego mają możliwość zabrania głosu w debacie nad Raportem. Aby to zrobić, muszą złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady, które musi być poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców. Zgłoszenia można składać najpóźniej na dzień przed sesją, co oznacza, że termin upływa 25 czerwca 2024 roku. Liczba mieszkańców dopuszczonych do głosu jest ograniczona do 15 osób, a kolejność wystąpień zależy od kolejności otrzymania zgłoszeń przez Przewodniczącego Rady.

Podsumowanie i oczekiwania

Przedstawienie Raportu o stanie powiatu i związana z nim debata to ważne wydarzenia dla lokalnej społeczności. To nie tylko formalność, ale również okazja do konstruktywnego dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami powiatu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału i wyrażenia swoich opinii na temat działalności Zarządu Powiatu w minionym roku.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Chełmie