Cyfrowa rewolucja w geodezji Lubelszczyzny dzięki europejskim funduszom
Rewolucja cyfrowa w geodezji na horyzoncie Lubelszczyzny! Projekt "e-Geodezja II" wprowadza nasz region w nową erę zarządzania danymi geodezyjnymi, łącząc technologię z praktyką na rzecz lepszego jutra.
  1. Wzmocnienie i rozwój województwa poprzez usługi geodezyjne.
  2. Pełne pokrycie terenu cyfrową ewidencją gruntów i budynków.
  3. Modernizacja baz danych i cyfryzacja dokumentów geodezyjnych.
  4. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej i e-usług.

Województwo lubelskie staje na progu nowej ery cyfrowej dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Inicjatywa ta, mająca na celu uzupełnienie i modernizację cyfrowego zasobu geodezyjnego, obejmuje szeroki zakres działań, od modernizacji ewidencji gruntów i budynków po uruchomienie nowych e-usług.

W ramach projektu "e-Geodezja II", dwadzieścia dwa samorządy województwa, w tym trzy miasta: Biała Podlaska, Chełm, Lublin oraz Powiat Lubelski jako lider przedsięwzięcia, przystąpiły do kompleksowych działań mających na celu cyfryzację i aktualizację zasobów geodezyjno-kartograficznych. Prace te przyczynią się do zwiększenia zakresu dostępnych cyfrowo informacji publicznych oraz poprawy jakości i dostępności e-usług w zakresie geodezji dla mieszkańców, instytucji publicznych i przedsiębiorstw.

Projekt przewiduje nie tylko pokrycie całego terenu województwa cyfrową ewidencją gruntów i budynków, ale również modernizację istniejących baz danych, takich jak BDOT500 i GESUT, oraz konwersję i dopasowanie danych do aktualnych modeli danych. Dodatkowo, planowana jest cyfryzacja dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co znacząco ułatwi dostęp do tych zasobów oraz przyspieszy procesy administracyjne.

Wartość całkowita projektu "e-Geodezja II" wynosi 189 milionów złotych, z czego znacząca część, 111 223 200 złotych, pochodzi z Funduszy Europejskich. Projekt, który rozpoczął się już w tej kadencji, ma zostać zakończony do roku 2027, co oznacza, że mieszkańcy naszego regionu będą mogli w pełni skorzystać z korzyści płynących z cyfryzacji zasobów geodezyjnych w najbliższych latach. Jest to krok milowy w kierunku przyszłości, w której dostęp do dokładnych i aktualnych danych geodezyjnych stanie się jeszcze łatwiejszy i szybszy.


Opierając się na: Powiat Chełmski