Jaki nawóz pod ziemniaki?

Uprawa ziemniaka z przeznaczeniem dla szeroko pojętego przemysłu, prowadzona jest w specjalistycznych gospodarstwa, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne oraz wiedzę, niezbędną do uzyskania odpowiedniej jakości plonu bulw. W przypadku uprawy ziemniaka bardzo ważne jest przeprowadzenie zbilansowanego nawożenia mineralnego.

Jakie ziemniak ma wymagania pokarmowe

Zanim będzie można określić jaki nawóz pod ziemniaki będzie najlepszy, to warto zwrócić uwagę na jego potrzeby pokarmowe. Ziemniak do wytworzenia 1 tony bulw z odpowiednią ilością naci potrzebuje około:

  • 4,0 kg azotu (N)
  • 1,5 kg fosforu (P2O5)
  • 6,0 kg potasu (K2O)
  • 0,6 kg wapnia (CaO)
  • 0,7 kg magnezu (MgO)
  • 0,6 kg siarki (S)

Do tego z gleby podczas sezonu wegetacyjnego pobiera: bor, molibden oraz cynk.

W przypadku uprawy ziemniaka najlepsze rezultaty daje połączenie nawożenia ograniczonego i mineralnego.

Nawożenie organiczne

Ziemniak, podobnie jak inne rośliny uprawne bardzo dobrze reaguje na nawożenie naturalne — obornikiem lub gnojowicą. Oba nawozy mogą być aplikowane jesienią lub wiosną. W przypadku obornika zdecydowanie lepszym terminem jest zastosowanie przed zimą i jego przyoranie. Natomiast gnojowicę lub gnojówkę pod ziemniaki na glebach lekkich, zaleca się aplikować wiosną, na glebach ciężkich, można aplikować podobnie jak obornik, przed orką zimową.

Zbilansowane nawożenie w zależności od przeznaczenia

Uprawa ziemniaka może być prowadzona w różnych kierunkach użytkowania. Wieloletnie obserwacje pozwoliły oszacować odpowiedni stosunek N:P:K, który pozwoli na uzyskanie plonu o określonych parametrach jakościowych dopasowanych do jego przeznaczenia:

  • dla ziemniaka jadalnego N:P:K - 1:1:1,5-2,0
  • dla ziemniaka skrobiowego N:P:K - 1:1:1,3-1,5

Obliczenie zbilansowanego nawożenia mineralnego NPK należy rozpocząć od określenia dawki N i na jej podstawie wskazać wielkość dawki fosforu i potasu.
Tutaj https://osadkowski.pl/portal/agrotechnika/nawozenie-ziemniaka/ można przeczytać więcej o nawożeniu ziemniaka.

Kiedy podać fosfor i potas?

Nawożenie ziemniaka fosforem i potasem należ przeprowadzić wiosną w okresie poprzedzającym sadzenie. Bardzo ważne jest dobre i równomierne wymieszanie z glebą, tak aby rozwijający się system korzeniowym mógł w pełni korzystać ze składników pokarmowych wniesionych z nawozem.

W przypadku nawozów potasowych warto zwrócić uwagę, żeby nie zawierały dużej liści chlorków, ponieważ oddziałują one negatywnie na bardzo wrażliwy na nie, system korzeniowy.

W przypadku nawożenia fosforem i potasem często wykorzystywane są nawozy wielkoskładnikowe NPK lub PK. Pozwala to na przeprowadzenie kompleksowego nawożenia jednym wjazdem w pole. 

Azot też przed sadzeniem

Dawka nawozu powinna być określona na podstawie zasobności gleby w N oraz uwzględniać ilość składnika wnoszoną z nawożeniem organicznym. Jeżeli nie było przeprowadzone, to należy przyjąć, że na wytworzenie 1 tony bulw niezbędne jest 4 kg.

W przypadku uprawy ziemniaka na wczesny zbiór oraz sadzeniaków nawożenie azotem przeprowadza się w jednej dawce, przed sadzeniem. Zaleca się aplikować nawozy zawierające formy dostępne dla roślin bezpośrednio po aplikacji. Wówczas źródłem azotu może być saletra amonowa lub saletrzak.

Natomiast w uprawach o dłuższym sezonie wegetacyjnym zasadne jest podzielenie dawki azotu na dwie części. Pierwsza z nich może być podana w formie mocznika, który aplikowany jest odpowiednio wcześnie przed sadzeniem, tak aby forma amidowa przeszła w formy dostępne dla roślin.

Drugą dawkę azotu należy wysiać maksymalnie do fazy kwitnienia. W zależności od terminu aplikacji można zastosować saletrę amonową lub mocznik. 

Zaprawianie ziemniaka Rootex

Niezależnie od tego, jaki nawóz pod ziemniaki zostanie wybrany, warto bulwy dodatkowo zaprawić produktem Rootex lub zastosować go krótko po sadzeniu. Produkt ten zawiera naturalne ekstrakty i wysoce przyswajalne formy fosforu, potasu i azotu. Rootex stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zwiększa pobierania takich składników pokarmowych jak między innymi fosfor i żelazo oraz zwiększa odporność ziemniaka na okresowe niedobory wody.