Umowa na rozbudowę drogi Kasiłan-Sielec już podpisana!
Rozbudowa drogi powiatowej w naszym regionie nabiera tempa. W obliczu rosnącej potrzeby poprawy infrastruktury drogowej, mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą, gdyż kolejny krok w kierunku lepszej przyszłości został właśnie zrealizowany. Umowa, podpisana 15 marca, to nie tylko świadectwo postępu, ale i konkretny plan działania, który ma za zadanie ułatwić życie i przemieszczanie się.
  1. Umowa na rozbudowę drogi powiatowej Kasiłan-Sielec została oficjalnie podpisana.
  2. Projekt wspierany jest kwotą prawie 4,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy całkowitym koszcie inwestycji wynoszącym około 8 mln zł.
  3. Wkład własny Powiatu w inwestycję to około 3,2 mln zł.
  4. Prace nad niemal 3,5 km nowej nawierzchni drogowej podejmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Oddział w Chełmie.

Spotkanie dotyczące podpisania umowy zgromadziło kluczowe postacie naszej lokalnej sceny politycznej i biznesowej. Wśród obecnych znaleźli się wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, radny Rady Powiatu w Chełmie Andrzej Zając, radny Rady Gminy Żmudź Mariusz Łaszkiewicz oraz dyrektor Piotr Łagowiec, reprezentujący wykonawcę - PRD Lubartów S.A. O. Chełm. Ich wspólny udział podkreśla znaczenie projektu dla społeczności i zaangażowanie w jego realizację.

Zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze mają powody do zadowolenia. Inwestycja ta nie tylko poprawi jakość życia w naszym regionie, ale także stanie się katalizatorem dalszego rozwoju, otwierając nowe możliwości dla gospodarki lokalnej. Przy tak znaczącym wsparciu finansowym ze strony Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, projekt rozbudowy drogi Kasiłan-Sielec jawi się jako obiecująca inicjatywa, która przyniesie korzyści na wielu płaszczyznach.

Przedsięwzięcie to jest więcej niż tylko rozbudową drogi - to most łączący społeczność, ułatwiający dostęp do edukacji, pracy i usług. Jako mieszkańcy, mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek śledzić postępy prac i wspierać inicjatywy, które przyczyniają się do naszego wspólnego dobra. Ostatecznie, każdy krok w kierunku lepszej infrastruktury to krok w kierunku lepszej przyszłości dla nas wszystkich.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Chełmie