Wsparcie dla rolników w Powiecie Chełmskim: Jak uzyskać rekompensatę za 2024 rok
W obliczu niewypłacalności podmiotów skupujących produkty rolne, nadchodzi pomoc dla producentów rolnych. Nowe przepisy umożliwiają ubieganie się o rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. To światło w tunelu dla tych, którzy zmagali się z niepewnością wynikającą z nieotrzymanych płatności za swoje prace.
  1. W 2023 roku ustanowiono nową ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa, gwarantującą rekompensaty dla rolników poszkodowanych przez niewypłacalne podmioty skupowe.
  2. Złożenie wniosku o rekompensatę jest możliwe od 1 lutego do 31 marca 2024, w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
  3. Dokumentacja wniosku powinna być skompletowana na specjalnym formularzu dostępnym u Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.
  4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustali procentową stawkę rekompensaty na podstawie dostępnych środków i złożonych wniosków, co nastąpi do 31 maja 2024.
  5. Obliczona rekompensata będzie wynikać z iloczynu specjalnej stawki procentowej i kwoty netto za niezapłacone produkty rolne.
  6. Decyzje o przyznaniu rekompensat wydane zostaną do 30 czerwca 2024, a wypłaty dokonane w ciągu 30 dni od momentu ostatecznej decyzji.
  7. Producent rolny, otrzymując rekompensatę, przenosi wierzytelności do wysokości otrzymanej sumy na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Nowe prawo to deska ratunku dla wielu rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej dlatego, że podmioty skupowe, z którymi współpracowali, ogłosiły niewypłacalność. Dzięki Funduszowi Ochrony Rolnictwa, producenci rolni mają szansę na rekompensatę za swoje utracone dochody.

Proces aplikowania o wsparcie finansowe wymaga dokładności i uwagi do szczegółów. Należy pamiętać, że wnioski należy składać indywidualnie dla każdego przypadku niewypłacalności na odpowiednich formularzach. To ważne, aby każdy rolnik miał możliwość odzyskania chociaż części środków, które byłyby mu należne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma zadanie ustalić procentową stawkę rekompensaty każdego roku, co ma kluczowe znaczenie dla końcowej kwoty, jaką otrzymają producenci. Finalnie, to pozwoli na sprawiedliwe rozdzielenie dostępnych środków między wszystkimi wnioskodawcami.

Decyzje o przyznaniu rekompensat będą wydawane przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, a producenci rolni mogą się spodziewać wypłat w ciągu 30 dni od uzyskania ostatecznej decyzji. Ta procedura jest zabezpieczeniem przed dodatkowym stresem i niepewnością dla rolników.

Warto pamiętać, że wszystkie niezbędne informacje odnośnie do składania wniosków, jak i szczegóły dotyczące samego procesu, są dostępne na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz w jego Oddziałach Terenowych.


Na podstawie: Powiat Chełmski