Powiat Chełmski: Operacja pn. „Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”
Odkryj, jak zmienia się krajobraz rolniczy wokół nas! Inwestycja, która zrewolucjonizuje gospodarstwa w gminie Wierzbica, już w toku. Czy jesteś gotowy na zmiany, które nie tylko ułatwią życie rolnikom, ale też zapewnią lepszą przyszłość dla całej społeczności?
  • Inwestycja skupiona na modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa.
  • Zmniejszenie liczby działek oraz lepszy dostęp do dróg publicznych.
  • Finansowanie projektu z budżetu państwa i funduszy europejskich.
  • Projekt realizowany w dwóch etapach, obejmujący scalanie i zagospodarowanie gruntów.

Niewątpliwie, każdy, kto choć odrobinę związany jest z rolnictwem w powiecie chełmskim, odczuje pozytywne skutki wprowadzanych zmian. Projekt o nazwie „Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica” zapowiada się jako prawdziwy przełom. Zasadniczym celem jest nie tylko poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez zmniejszenie liczby działek, ale również zapewnienie każdemu gospodarstwu dostępu do drogi publicznej, co w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia kosztów gospodarowania.

Wartościowe jest to, że inicjatywa ta stawia na poprawę wyników gospodarczych gospodarstw, przygotowując grunt pod ich restrukturyzację i modernizację. Szczególną uwagę zwraca się na zwiększenie uczestnictwa gospodarstw w rynku i orientację na zróżnicowanie produkcji. Wszystko to, by rolnictwo w naszym regionie było bardziej konkurencyjne i rentowne.

Co istotne, finansowanie przedsięwzięcia jest równie imponujące jak jego cele. Całkowity koszt kwalifikowalny operacji wynosi 1 852 220,04 zł, z czego aż 1 178 567,00 zł stanowi pomoc w formie refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo, projekt otrzymał wsparcie z budżetu państwa w wysokości 673 653,04 zł, co pokazuje znaczne zaangażowanie w rozwój i modernizację rolnictwa na terenie gminy Wierzbica.

Projekt został podzielony na dwa kluczowe etapy. Pierwszy z nich to opracowanie projektu scalenia gruntów, co zostało zrealizowane w trybie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Drugi etap, to realizacja zagospodarowania poscaleniowego, co niewątpliwie przyniesie długoterminowe korzyści dla całej społeczności rolniczej. Umowa o przyznaniu pomocy, zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Chełmskim, stanowi solidną podstawę do dalszych działań.

W obliczu tych działań, rolnicy i mieszkańcy gminy Wierzbica mogą spoglądać w przyszłość z optymizmem. Inwestycja ta nie tylko zwiększy wydajność i rentowność lokalnych gospodarstw, ale także przyczyni się do poprawy jakości życia w całej społeczności. Czas pokaże, jak daleko zajdą zmiany, ale już teraz widać, że są one krokiem w dobrą stronę.


Na podstawie: Powiat Chełmski