Kindergeld w Niemczech - co musisz wiedzieć żeby nie stracić prawa do świadczeń

Kindergeld to jedno z najważniejszych świadczeń dla rodzin w Niemczech. Jest to forma pomocy finansowej, która ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi. W tym artykule przybliżymy Ci, czym jest Kindergeld i jakie są warunki, aby móc skorzystać z tego świadczenia.

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to świadczenie przyznawane rodzinom z dziećmi w Niemczech. Jego celem jest wsparcie finansowe rodzin, które mają trudności ze sprostaniem swoim obowiązkom finansowym wobec dzieci. Świadczenie to może być przyznawane na okres od 6 miesięcy do 18 lat. Wysokość Kindergeldu zależy od liczby dzieci i ich wieku oraz od sytuacji materialnej rodziny.

Jak ubiegać się o Kindergeld?

Aby ubiegać się o Kindergeld, należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące liczby dzieci i ich wieku oraz sytuacji materialnej rodziny. Po złożeniu wniosku urząd będzie badał sytuację materialną rodziny i decydował czy przyznać Kindergeld czy nie.

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Aby złożyć wniosek o Kindergeld 2023, musisz udać się do urzędu rodzinnego (Familienkasse) i wypełnić formularz wniosku. Można to zrobić osobiście lub przez internet. Wymagane dokumenty to m.in. urodzenie dziecka, dowód osobisty, poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie dokumentów w języku ojczystym rodzica nie posługującego się językiem niemieckim, poświadczone kserokopie dokumentów na potwierdzenie przychodu oraz wpłaty na konto bankowe.

Jakie są wymagania, aby otrzymać Kindergeld?

Aby otrzymać Kindergeld, musisz spełnić następujące wymagania:

  1. Musisz mieszkać w Niemczech lub mieć stałe miejsce zamieszkania w Niemczech.
  2. Musisz mieć dziecko poniżej 18 roku życia lub dziecko powyżej 18 roku życia, które jeszcze się uczy.
  3. Musisz być opiekunem prawnym dziecka.

Jakie korzyści daje Kindergeld?

Kindergeld ma wiele korzyści dla rodzin, które spełniają wymagania. Oto niektóre z nich:

  1. Finansowe wsparcie dla rodziców w wychowywaniu dzieci.
  2. Kindergeld jest wypłacany przez cały czas, kiedy dziecko spełnia wymagania.
  3. Kindergeld nie jest opodatkowany.
  4. Dzieci, które otrzymują Kindergeld, są ubezpieczone przez cały czas, kiedy spełniają wymagania.

Jak uniknąć utraty prawa do Kindergeld?

Aby uniknąć utraty prawa do Kindergeldu, należy regularnie aktualizować informacje podawane we wniosku o świadczenie. Jeśli sytuacja materialna rodziny ulegnie zmianie, np. jeśli któryś z rodziców straci pracę lub będzie miał inny dochód niż dotychczas, należy poinformować o tym urząd miasta lub gminy. Należy również pamiętać o terminach składania deklaracji podatkowych i innych dokumentów potwierdzających sytuację materialną rodziny.

Zgłoś się do firmy Borsuk Podatki, a pomożemy Ci zdobyć świadczenie rodzinne oraz uzyskać korzystny zwrot podatku z Niemiec – zapraszamy.