Medycyna sportowa. Jak ją zdefiniować

Medycyna sportowa jest interdyscyplinarną dziedziną opieki zdrowotnej, która zajmuje się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem urazów i chorób związanych ze sportem i ćwiczeniami. Rolą medycyny sportowej dostępnej w Nowa Ortopedia jest zapobieganie, diagnozowanie i leczenie urazów i chorób związanych ze sportem i ćwiczeniami. Koncepcja medycyny sportowej ewoluowała z czasem, podobnie jak zawód. W przeszłości ludzie specjalizowali się w jednym aspekcie medycyny sportowej, takim jak żywienie sportowe lub psychologia sportowa, który był istotny dla danego sportu lub rodzaju sportu. Dzisiaj specjaliści medycyny sportowej pracują bardziej w różnych dyscyplinach i z innymi specjalistami i dostawcami usług zdrowotnych, takimi jak lekarze ogólni i doradcy zdrowia psychicznego.

Dietetyk sportowy

Dietetyk sportowy pracuje ze sportowcami, aby pomóc im osiągnąć optymalne zdrowie i dobre samopoczucie poprzez odżywianie. Specjalizują się w opracowywaniu zbilansowanych diet wspierających zdrowie i wydajność. Dietetycy sportowi/odżywki również edukują sportowców na temat znaczenia zdrowej diety i jak pewne pokarmy mogą zwiększyć lub utrudnić wydajność. Pracują z różnymi osobami, w tym ze sportowcami, tancerzami, muzykami i innymi wykonawcami, a także z osobami z ogółu społeczeństwa. Dietetycy sportowi muszą znać najnowsze badania nad żywieniem i koncepcje żywieniowe, a także najnowsze produkty spożywcze na rynku. Muszą być również świadomi nowych przepisów rządowych i wymagań dotyczących etykietowania żywności.

Fizjolog ćwiczeń sercowo-naczyniowych

Fizjologowie ćwiczeń sercowo-naczyniowych specjalizują się w korzyściach zdrowotnych wynikających z aktywności fizycznej. Skupiają się na fizjologii ćwiczeń, a także na poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez aktywność fizyczną. Fizjologowie ćwiczeń sercowo-naczyniowych pracują z wieloma osobami, w tym ze sportowcami, tancerzami, muzykami i innymi wykonawcami, a także z osobami z ogółu społeczeństwa. Mogą oni pracować w środowisku badawczym, szpitalu, ośrodku fitness lub w prywatnej praktyce. Fizjologowie wysiłku fizycznego specjalizują się w oddziaływaniu ćwiczeń na serce i naczynia krwionośne. Fizjologia wysiłku fizycznego to naukowe badanie wpływu aktywności fizycznej na organizm. Osoby, które specjalizują się w tej dziedzinie są czasami określane jako fizjolodzy wysiłku fizycznego.

Ortopedyczny fizykoterapeuta

Ortopedyczni fizykoterapeuci specjalizują się w ocenie i leczeniu zaburzeń ortopedycznych i związanych ze sportem. Ściśle współpracują z chirurgami, innymi dostawcami usług medycznych i pacjentami, aby pomóc im zrozumieć naturę problemu i opracować plan opieki. Są również odpowiedzialni za prowadzenie dokładnych zapisów, jak również edukowanie pacjentów w trakcie ich leczenia. Ortopedyczne fizykoterapeuci pracują z szerokim zakresem osób. Mogą specjalizować się w leczeniu sportowców, tancerzy, muzyków i innych wykonawców, a także osób z ogółu społeczeństwa. Ortopedyczne fizykoterapeutów musi mieć gruntowną wiedzę na temat układu mięśniowo-szkieletowego, w tym kości, stawów, więzadeł i mięśni. Muszą również posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów zaburzeń ortopedycznych i urazów sportowych.