Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku - na jakich warunkach jest możliwa?

Nieruchomość otrzymana w spadku może zostać sprzedana, ale wtedy konieczna jest zapłata podatku dochodowego. Wprowadzone w 2019 roku przepisy zmieniły pewne kwestie tego dotyczące. Na jakich warunkach więc możliwe jest sprzedanie nieruchomości otrzymanej w spadku?

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Polskie prawo przedstawia sprawę jasno – sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od momentu jej nabycia wymaga zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19 proc. od kwoty dochodu. We wprowadzonych zmianach prawnych dopuszczono jednak pewne ustępstwa. Dotyczy to osób po rozwodzie oraz wdowców. W sytuacji rozwodu lub śmierci małżonka nie trzeba już czekać minimum tych pięciu lat, aby sprzedać nieruchomość i być związanym koniecznością opłaty podatku dochodowego.

Sprawdź ofertę nowych mieszkań w Lublinie

Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości?

Wypełniając deklarację PIT-39 należy zapłacić podatek w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu ze sprzedaży. Należy jednak mieć na względzie to, że podatek jest wyznaczony od wartości rynkowej danej nieruchomości, a więc istotne będą kwestie dotyczące lokalizacji oraz jej stanu technicznego.

Remont

W niektórych przypadkach, aby móc sprzedać dziedziczoną nieruchomość należy wykonać kompleksowy remont. Niekiedy tego typu czynność jest bagatelizowana i jest to dość duży błąd. Zainwestowanie w remont pozwala w znaczy sposób zwiększyć wartość danej nieruchomości i pozwala ją szybko i skutecznie sprzedać. Niekiedy wręcz obowiązkiem sprzedającego jest to, aby sprzedawana nieruchomość była bezpieczna do użytkowania i w razie potrzeby będzie konieczne zainwestowanie w kompleksowy remont przed samym wystawieniem obiektu na sprzedaż.

Co z długami?

Fakty są takie, że przyjmując spadek, a więc na przykład nieruchomość, dziedziczy się również długi, jeśli spadkodawca takie posiada. Od roku 2015 obowiązuje w Polsce prawo, które reguluje kwestię związaną z przyjmowaniem spadku wraz z długami. Spadek jest automatycznie dziedziczony wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Wynika z tego prosty wniosek – wysokość zadłużenia nie może przekroczyć wartości nieruchomości, którą otrzymuje się w spadku. Jakiego rodzaju długi mogą być z tym związane? Najczęściej problem tkwi w kredycie hipotecznym, który wymagany jest do spłaty danej nieruchomości. Zwykle jednak jest to kwota mniejsza o samej wartości nieruchomości, więc w przypadku spadkobiorcy zobowiązuje się on do kontynuowania spłat. W takim przypadku warto po prostu zadbać o to, aby spłacić wszystkie zobowiązania przed sprzedażą obiektu.