Nowa linia komunikacji gminnej w Chełmie od 1 września dzięki dofinansowaniu
Mieszkańcy gminy mogą spodziewać się poprawy komunikacji dzięki nowej linii autobusowej, która zacznie działać już 1 września. Wizyta władz gminy miała na celu zapewnienie wygody i bezpieczeństwa użytkowników.
  1. Wójt Gminy Chełm uzyskał dofinansowanie na nową linię autobusową.
  2. Trasa obejmie miejscowości Żółtańce-Kolonia, Zawadówka, Żółtańce.
  3. Przeprowadzono wizytacje tras i przystanków.
  4. Władze gminy analizują możliwość usprawnień istniejących połączeń.

Wójt Gminy Chełm uzyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na uruchomienie nowej linii autobusowej. Już od 1 września mieszkańcy miejscowości Żółtańce-Kolonia, Zawadówka oraz Żółtańce będą mogli korzystać z Gminnej Komunikacji Samochodowej. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej i komfortu podróży dla lokalnej społeczności.

W ramach przygotowań do uruchomienia nowej linii, 5 czerwca zastępca wójta Artur Kubacki, radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz przedstawiciel operatora połączeń przeprowadzili wizytację trasy. Omawiano lokalizację przystanków oraz wszelkie aspekty związane z wygodą i bezpieczeństwem mieszkańców. To ważny krok, który ma na celu optymalizację nowej linii autobusowej pod kątem potrzeb użytkowników.

Dzień później, 6 czerwca, odbyła się kolejna wizytacja, tym razem dotycząca już funkcjonującego połączenia komunikacyjnego w Okszowie. Zastępca Wójta, radni oraz przedstawiciele rad sołeckich z Okszowa i Okszowa-Kolonii przejechali trasę linii, aby ocenić jej funkcjonowanie. Podczas tej wizyty dyskutowano na temat możliwych usprawnień oraz potrzebnych zmian, które mogłyby jeszcze bardziej poprawić jakość obsługi komunikacyjnej mieszkańców.

Wszystkie te działania mają na celu nie tylko zwiększenie dostępności komunikacji publicznej, ale również jej bezpieczeństwa i komfortu. O wszelkich zmianach w kursowaniu GKS będziemy Państwa informować na bieżąco. Warto śledzić rozwój sytuacji, aby być na bieżąco z nowościami dotyczącymi komunikacji w naszej gminie.


Opierając się na: Urząd Gminy Chełm