Edukacja klimatyczna w powiecie chełmskim – nowe inicjatywy Starostwa
Wiek zmian klimatycznych nie ominął naszej społeczności. Właśnie dlatego lokalne starostwo zorganizowało spotkanie, które ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat neutralności klimatycznej.
  1. Spotkanie odbyło się 10 kwietnia 2024 r. w Klubie Senior+ w Wierzbicy.
  2. Organizatorem był pracownik Starostwa Powiatowego w Chełmie, Marta Balcerek.
  3. Udział wzięło 27 osób.
  4. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich, z programu dla Lubelskiego 2021-2027.

Podczas spotkania omówiono kluczowe zagadnienia związane z wpływem zmian klimatu na nasze codzienne życie oraz metody, które każdy z nas może zastosować, aby przyczynić się do zwiększenia neutralności klimatycznej. Pani Marta Balcerek podkreśliła, jak ważne jest, aby każdy mieszkaniec zdawał sobie sprawę z konsekwencji zmian klimatycznych oraz znał sposoby na minimalizowanie ich negatywnego wpływu.

Projekt "Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej" ma na celu nie tylko edukację, ale również przygotowanie społeczności do efektywnego działania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, które mogą być wynikiem zmian klimatycznych. Finansowanie w wysokości 360 000,00 zł pochodzi głównie z funduszy europejskich, co pokazuje znaczenie inicjatywy na szerszym, europejskim poziomie.

Spotkanie to jest jednym z wielu kroków, jakie podejmowane są w naszym regionie w celu zwiększenia świadomości ekologicznej. Każde takie działanie zbliża nas do lepszego zrozumienia i efektywniejszego działania na rzecz ochrony naszego środowiska dla przyszłych pokoleń.


Starostwo Powiatowe w Chełmie