Akcja poszukiwania padłych dzików w gminie Ruda-Huta w walce z ASF
W nadchodzących dniach, mieszkańcy gminy Ruda-Huta oraz użytkownicy dróg w pobliżu terenów leśnych powinni zachować zwiększoną ostrożność. Przyczyną jest planowana akcja poszukiwania padłych dzików, mająca na celu walkę z chorobą ASF. Ważne jest, aby wszyscy zainteresowani dostosowali się do zaleceń i przestrzegali tymczasowych zmian w użytkowaniu dróg.
  1. Odbędzie się akcja przeszukiwania terenów leśnych w gminie Ruda-Huta w dniach 26-29 lutego 2024 r.
  2. Akcja ma na celu zwalczanie choroby ASF poprzez poszukiwanie padłych dzików.
  3. Przeszukiwane będą obwody łowieckie Nr 148 i Nr 149, leżące w pobliżu drogi wojewódzkiej Nr 816 na odcinku Świerże – Rudka oraz dróg lokalnych.
  4. Zalecane jest zmniejszenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców, ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się zwierząt na drogach.

Akcja, która zostanie przeprowadzona w niewielkim zakątku naszej pięknej okolicy, jest jak cicha walka z niewidzialnym wrogiem. ASF, czyli afrykański pomór świń, to choroba, która nieustannie zagraża dzikiej oraz hodowlanej populacji świń w naszym regionie. Cisza leśnych ostępów zostanie na chwilę przerwana, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed dalszym rozprzestrzenianiem się tej groźnej choroby.

W związku z tym, apelujemy do wszystkich kierowców o wyjątkową cierpliwość i zrozumienie. Droga, która codziennie służy nam do szybkiego przemieszczania się, na te kilka dni stanie się areną ważnej akcji profilaktycznej. Zmniejszona prędkość i dodatkowa ostrożność mogą uratować życie nie tylko zwierzęcia, ale także zapobiec potencjalnemu wypadkowi.

Każdy z nas może przyczynić się do sukcesu tej akcji. Doceniając pracę osób zaangażowanych w przeszukiwanie terenu, pamiętajmy, że nasza wspólna ostrożność i zrozumienie to klucz do minimalizacji ryzyka i ochrony naszej lokalnej fauny przed ASF.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Chełmie