Muzyczna Skarpa - zespoły taneczne z Ukrainy oraz Kapela Kataryna

8 lipca 2022 r. | godz. 19.00 | Skarpa przy ChDK | wstęp wolny

Zapraszamy na kolejne koncerty w ramach wakacyjnego cyklu "Muzyczna Skarpa"!

Tym razem wystąpi przed Państwem zespół taneczny "Prolisok" z Dubna oraz zespół tańca ludowego "Wołynianoczka" z Łucka. Na zakończenie wieczoru zagra znana chełmskiej publiczności Kapela Kataryna.

 

Cykl koncertów "Muzyczna Skarpa" dofinansowano z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 - 2025.

Tagi: 
muzyczna skarpa