Ubezpieczenie nieruchomości - sprawdź, jak wybrać najlepszą ofertę

Nabywając dom lub mieszkanie powinniśmy się zastanowić nad wyborem formy zabezpieczenia naszej nieruchomości przed nieszczęśliwymi zdarzeniami. Wybór najlepszej oferty ubezpieczenia jest o tyle istotny, ponieważ w razie pożaru czy zalania ubezpieczyciel może wypłacić nam odszkodowanie i pomóc w odbudowie utraconych elementów materialnych. Sprawdźmy, jak wybrać najlepsze warunki ubezpieczenia.

Na czym polega ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości, często nazywane również polisą mieszkaniową, należy do formy zabezpieczenia mienia. Jego celem jest ochrona naszego majątku oraz dóbr materialnych. Polisa jest więc umową zawartą pomiędzy klientem, a towarzystwem, w której pierwsza strona zobowiązuje się płacić określonej wielkości składkę. W zamian towarzystwo to zapewnia mu rekompensatę finansową w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń.

Polisy mieszkaniowe można podzielić na te od ryzyk nazwanych oraz wszystkich. Pierwsze z nich zabezpieczają dom lub mieszkanie przed zdarzeniami zawartymi w umowie. W drugim wariancie ubezpieczony jest chroniony przed wszystkimi możliwymi ryzykami, oprócz tych wypisanych w polisie jako wyłączenie odpowiedzialności.

Ubezpieczenie nieruchomości chroni konkretne mienie w określonym czasie. Należy pamiętać, że każda polisa posiada swoje ograniczenia. Mogą być nakładane różnego rodzaju limity, karencje czy wyłączenia odpowiedzialności. Trzeba zatem zastanowić się, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie.

Jak wybrać ubezpieczenie nieruchomości?

Dostępne na rynku polisy można dopasowywać indywidualnie do własnych potrzeb. Każdy dodatek wiąże się z większymi kosztami, jednak jest to bezpieczniejsza forma zabezpieczenia naszego majątku. Ważne jest, aby zastanowić się, ile funduszy będziemy w stanie przekazać do ubezpieczyciela. Kwoty u różnych firm mogą zdecydowanie się różnić. Oferta uzależniona jest od ceny, liczby ryzyk w podstawie i możliwych rozszerzeń, limitów czy karencji.

Kwota, którą trzeba będzie uiścić w firmie ubezpieczeniowej może być także zależna od definicji zdarzeń, dodatkowego mienia, które może obejmować polisa czy zakresu rozszerzeń, które dedykowane są lokatorom. Zakres ochrony to także ważny czynnik. Można do nich zaliczyć czynniki atmosferyczne, takie jak grad, huragan, lawina czy zaspy śnieżne. Zdarzają się również kradzieże, akty wandalizmy czy tworzenie graffiti. Warto jest przemyśleć wszelkie “za” i “przeciw” i rozważyć zakup odpowiedniego ubezpieczenia nieruchomości.