Ulga rehabilitacyjna – kto może skorzystać i co można odliczyć?

Rozliczenie podatku i wypełnienie deklaracji podatkowej to nie tylko konieczność wpisania przychodu i wyliczenia należnego podatku, ale również możliwość skorzystania z ulgi dla podatnika. Wśród wielu ulg podatkowych jedną z popularniejszych jest ulga rehabilitacyjna. Kto może z niej skorzystać i co można?

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych, a więc wypełniają PIT 36 lub PIT 37. Ulga ta przeznaczona jest jedynie dla osób, które:

 • są osobami niepełnosprawnymi;
 • sprawują opiekę i mają na utrzymaniu osobą niepełnosprawną (dzieci, rodzice, rodzeństwo, teściowie, macocha, ojczym, zięć, synowa i pasierbowie);

Niepełnosprawność musi być potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Przy czym osoba niepełnosprawna nie może osiągać dochodów wyższych niż 15 010,56 zł. Do dochodów nie wlicza się alimentów na osobę niepełnosprawną, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów.

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Wydatki do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej można podzielić na nielimitowane (brak maksymalnej i minimalnej kwoty) oraz limitowane (określona jest minimalna lub maksymalna kwota). Wydatki nielimitowane to przede wszystkim te związane z:

 • przystosowaniem i wyposażeniem mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • przystosowaniem pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • zakupem lub naprawą niezbędnych wyrobów medycznych;
 • zakupem lub naprawą sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych do indywidualnej rehabilitacji lub ułatwiających wykonywanie czynności życiowych;
 • płatnością za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, czy na turnusie rehabilitacyjnym;
 • kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych (do 25 roku życia);
 • płatne przewozy osoby niepełnosprawnej np. karetką transportu sanitarnego, czy związanie z pobytem w zakładach leczniczych.

Natomiast wśród odliczeń limitowanych znaleźć można m.in.:

 • zakup leków przepisanych przez specjalistów, jeśli osoba niepełnosprawna musi je przyjmować na stałe lub czasowo. Odliczyć można sumę wydatków poniesionych w danych miesiącu pomniejszoną o 100 zł;
 • zakup pieluchomajtek, wkładów anatomicznych, podkładów, chłonnych majtek itp. Maksymalna kwota odliczenia za cały rok wynosi 2 280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego (musi być odpowiednio wyszkolony i oznaczony), który ułatwia osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w społeczeństwie. Maksymalna kwota odliczenia za cały rok to 2 280 zł;
 • korzystanie z samochodu, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba niepełnosprawna lub osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł.

Odliczane wydatki nie mogą być dofinansowane przez NFZ, zakład pracy i inne instytucje. W takim przypadku można odliczyć tylko kwotę, która faktycznie została wydana przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.