Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Modele finansowania nieruchomości - jakie są najbardziej opłacalne?

Rynek nieruchomości jest ściśle powiązany z sektorem finansowym. Zakup własnego mieszkania często wymaga zaciągnięcia kredytu lub znalezienia innego modelu finansowania nieruchomości. Na jakie sposoby finansowania może liczyć nabywca i co warto o nich wiedzieć?

Kredyt hipoteczny

Najpopularniejszym sposobem finansowania zakupu nieruchomości mieszkaniowych są długoterminowe kredyty bankowe zabezpieczone hipoteką, które nie wymagają zaangażowania dużego kapitału jako wkładu własnego. Taki sposób finansowania polecają deweloperzy w Świdniku. Kredyt hipoteczny jest wygodną, a zarazem najtańszą formą pożyczki dostępną na rynku. Jednak otrzymanie kredytu to proces, który wymaga wielu dokumentów i czasu. Bank bardzo dokładnie przeprowadza weryfikacje sytuacji finansowej osób ubiegających się o kredyt, aby precyzyjnie określić ich zdolność kredytową.

Zakup za gotówkę

Zakup mieszkania za gotówkę to niewątpliwie najprostsza i najszybsza forma finansowania. Ze względu na duże kwoty, nie jest to jednak bardzo powszechne rozwiązanie wśród osób kupujących mieszkanie. Istnieją jednak sposoby na pozyskanie potrzebnej kwoty inaczej niż poprzez pożyczkę bankową.

Znalezienie wspólnika

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest zalezienie wspólnika, który jako inwestor będzie chciał sfinansować zakup nieruchomości. Inwestorami są najczęściej osoby prywatne, które dysponują kapitałem i chcą go korzystnie zainwestować. Pozyskiwanie kapitału w nieruchomościach jest dość proste i bezpieczne, ponieważ gwarancją zwrotu kapitału jest zabezpieczenie hipoteczne na kupowanej nieruchomości.

Pożyczka od sprzedającego

Innym sposobem jest uzyskanie pożyczki od sprzedającego. Sprzedający przenosi własność na kupującego, a ustaloną cenę zakupu otrzymuje w ratach, które są waloryzowane.

Odwrócona hipoteka

Kolejnym sposobem finansowania zakupu nieruchomości jest odwrócona hipoteka. Z tego rozwiązania korzystają banki, ale występuje ono również często w rodzinach lub nawet między obcymi osobami. Odwrócona hipoteka polega na tym, że własność zostaje przeniesiona w zamian za możliwość dożywotniego mieszkania w sprzedawanej nieruchomości, opiekę nad sprzedającym lub dożywotnią rentę.

Raty u dewelopera

Finansowanie u dewelopera lub innego sprzedającego jest kolejnym korzystnym sposobem. Cena zakupu w całości lub części zostaje rozłożona na raty. Strony spisują stosowną umowę u notariusza, dzięki czemu unikają skomplikowanej procedury występującej w przypadku kredytu hipotecznego.

Długoterminowy najem z możliwością wykupu

Bardzo dobrą propozycją dla osób nieposiadających kapitału ani zdolności kredytowej jest opcja długoterminowego najmu z możliwością wykupu za określoną cenę i w określonym terminie. W tym przypadku, ustalenia dotyczące przeniesienia własności trzeba koniecznie zabezpieczyć aktem notarialnym i wpisem do ksiąg wieczystych.

Innym modelem najmu długoterminowego z opcją wykupu jest leasing nieruchomości. Różnica polega na tym, że dopiero po zapłaceniu ostatniej raty nieruchomość przechodzi na własność klienta. Do tego momentu jest własnością leasingodawcy.

Materiał przygotowany przez RynekPierwotny.pl