Nabór wniosków do programu
Od 1 lipca 2024 roku ruszył nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” na edycję 2024. Program ma na celu wsparcie gmin i powiatów w organizacji usług dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Ostateczny termin składania wniosków to 16 sierpnia 2024 roku.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” skierowany jest do gmin i powiatów, które pragną zapewnić dorosłym osobom z niepełnosprawnościami komfortowe warunki zamieszkiwania. Beneficjentami programu mogą być osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dzięki inicjatywie, samorządy mogą zorganizować zarówno całodobowe, jak i dzienne formy opieki.

Zakres finansowania w ramach programu

Program obejmuje dwa główne moduły finansowania. Pierwszy moduł koncentruje się na utworzeniu i wyposażeniu nowych Centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Drugi moduł przeznaczony jest na wsparcie funkcjonowania już istniejących placówek. Dzięki tym środkom, instytucje te mogą zapewnić niezbędne usługi i wyposażenie, umożliwiające komfortowe życie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami.

Proces składania wniosków

W bieżącym roku wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Generatora Funduszu Solidarnościowego. Narzędzie to umożliwia wygodne oraz szybkie wypełnienie, zapisanie i przesłanie wniosku. Termin składania dokumentów upływa 16 sierpnia 2024 roku. Warto zatem nie zwlekać i już teraz rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku, aby nie przegapić możliwości uzyskania wsparcia.

Dostępność informacji i wsparcie dla samorządów

Wszelkie informacje dotyczące programu, wzory formularzy oraz szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, oferując im miejsce, gdzie mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Zachęcamy wszystkie gminy i powiaty do aktywnego udziału w programie oraz składania wniosków w terminie. Każdy dzień to szansa na poprawę warunków życia dla osób, które tego najbardziej potrzebują.


Wg inf z: Powiat Chełmski