Spotkanie edukacyjne o neutralności klimatycznej w Zespole Szkół w Sawinie

Spotkanie edukacyjne na temat neutralności klimatycznej w Powiecie Chełmskim przyciągnęło uwagę mieszkańców. W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Sawinie odbyła się inspirująca dyskusja, której celem było podniesienie świadomości na temat zmian klimatycznych i ich skutków.

  1. Projekt trwa od stycznia 2024 do grudnia 2025 roku.
  2. Wartość projektu to 360 000,00 zł, z czego 306 000,00 zł pochodzi z Funduszy Europejskich.
  3. Pani Marta Balcerek prowadziła spotkanie jako ekspert doradztwa klimatycznego.
  4. Pan Jakub Wątrobiński opowiedział o jakości powietrza w regionie.

Spotkanie edukacyjne, które odbyło się 21 maja 2024 roku, było częścią szerszego projektu mającego na celu podniesienie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej. W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Sawinie, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi oraz sposobach przeciwdziałania ich skutkom.

Głównym punktem programu była prelekcja Pani Marty Balcerek, pracownika Starostwa Powiatowego w Chełmie, która specjalizuje się w doradztwie klimatycznym. Jej wystąpienie dotyczyło zarówno teoretycznych aspektów zmian klimatycznych, jak i praktycznych działań, które mogą podjąć mieszkańcy, aby przyczynić się do poprawy sytuacji.

Jednym z najciekawszych momentów spotkania była prezentacja Pana Jakuba Wątrobińskiego, członka Stowarzyszenia „Lokalna Akcja na rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej”. Pan Wątrobiński zajął się analizą jakości powietrza w regionie, zwracając uwagę na najnowsze wyniki badań i proponując konkretne rozwiązania, które mogą pomóc w poprawie jakości życia mieszkańców.

Projekt „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” jest realizowany od stycznia 2024 roku i potrwa do grudnia 2025 roku. Jego wartość wynosi 360 000,00 zł, z czego aż 306 000,00 zł pochodzi z Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Spotkania takie jak to w Sawinie są kluczowe dla budowania społecznej świadomości i mobilizacji do działania na rzecz ochrony środowiska. W obliczu coraz bardziej widocznych skutków zmian klimatycznych, edukacja i wspólne działania stają się nie tylko potrzebą, ale i obowiązkiem każdego z nas.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Chełmie