Urząd Gminy Chełm nieczynny 2 maja 2024 roku
W maju nastąpią istotne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Chełm. Zmiany dotyczyć będą zarówno dni pracy urzędu, jak i dostępności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  1. Urząd Gminy Chełm będzie nieczynny 2 maja 2024 roku.
  2. Odpracowanie tego dnia zaplanowano na 11 maja.
  3. 2 maja PSZOK będzie otwarty od 8:00 do 14:00.
  4. 4 maja PSZOK będzie nieczynny.

Warto zwrócić uwagę na te daty i zaplanować swoje sprawy urzędowe oraz wizyty w PSZOK odpowiednio wcześniej lub później. Zmiany w funkcjonowaniu urzędu mogą być związane z wewnętrznymi potrzebami organizacyjnymi, co jest typowe dla tego okresu roku. Przypominamy mieszkańcom, aby dostosowali swoje plany i zadbali o to, by niezbędne formalności załatwić w innych dniach.

Każda zmiana w funkcjonowaniu instytucji publicznych wymaga od nas, mieszkańców, elastyczności i umiejętności dostosowania się. Niech te majowe dni nie zaskoczą nikogo nieprzyjemnie, a odpowiednie zaplanowanie umożliwi sprawniejsze załatwianie spraw.


Opierając się na: Urząd Gminy Chełm