Złoty Krzyż dla Sztandaru Szkoły Podstawowej w Stawie za zasługi dla idei Piłsudskiego
W hołdzie tradycji i zasługom - szkoła w Stawie otrzymuje prestiżowe wyróżnienie. W niedzielne popołudnie, na terenie Lublina, odbyła się ceremonia uhonorowania Sztandaru Szkoły Podstawowej w Stawie Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP. To wydarzenie stanowi nie tylko wyraz uznania dla placówki, ale również podkreśla jej wkład w kultywowanie pamięci o Józefie Piłsudskim.
  1. Szkole Podstawowej w Stawie przyznano Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP.
  2. Uroczystości odbyły się w Lublinie, zbiegając się z 36. rocznicą powstania Związku Piłsudczyków.
  3. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz, Piłsudczycy oraz społeczność szkolna.
  4. Sztandar Szkoły ma za sobą bogatą historię, datowaną na 1934 rok.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Archikatedrze Lubelskiej, po której uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta, aby uczcić pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złoty Krzyż, symbol wdzięczności za promowanie idei Marszałka, został przekazany sztandarowi przez Generała Stanisława Władysława Śliwę, Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP.

Warto zaznaczyć, że na czele delegacji Szkoły Podstawowej w Stawie stał dyrektor Dariusz Mielniczuk. Wraz z nim, honorowe miejsce zajmowali członkowie Związku Piłsudczyków Oddziału Chełmskiego, którzy wsparli szkołę swoją obecnością i opieką. Ich zaangażowanie i współpraca są dowodem na silne więzi łączące społeczność lokalną z historyczną spuścizną narodową.

Dziedzictwo Sztandaru Szkoły Podstawowej w Stawie jest źródłem inspiracji dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jak wspominała p. Apolonia Józiuk, nauczycielka, która w czasach wojny chroniła sztandar: „Zawsze w życiu kierowałam się dewizą Jadwigi Młodowskiej mojej dyrektorki seminarium nauczycielskiego, które ukończyłam: „Idź i czyń”. Uczyła nas, że bez względu na to, gdzie nauczyciel znajdzie się, ma walczyć o swój sztandar.” Słowa te podkreślają misję edukacyjną i wychowawczą, jaką pełni szkoła w Stawie, nieustannie podnosząc sztandar idei i wartości ważnych dla polskiej historii i tożsamości.

Rozpoczynając od kwietnia 2024 roku, Szkoła Podstawowa w Stawie będzie kontynuować swoją misję już pod patronatem Marszałka Józefa Piłsudskiego. To nowy rozdział w historii placówki, który z pewnością przyczyni się do dalszego promowania dziedzictwa narodowego i wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowania dla tradycji.


Źródło: Urząd Gminy Chełm