Trzy miesiące w areszcie tymczasowym spędzi zatrzymany przez policjantów 45-latek. Mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką. Kierując groźby naruszył nietykalność cielesną i znieważył prowadzącego interwencję domową funkcjonariusza. W rodzinie wdrożona została procedura niebieskiej karty.

Policjanci z komisariatu w Rejowcu Fabrycznym w miniony poniedziałek podczas interwencji domowej zatrzymali 45-letniego mieszkańca gminy Rejowiec Fabryczny. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna od dwóch miesięcy znęca się nad swoją partnerką stosując przy tym przemoc psychiczną, jak też fizyczną. W związku z zaistniałą sytuacją funkcjonariusze wdrożyli procedurę „Niebieska Karta”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Podczas interwencji mężczyzna groził policjantowi pozbawieniem życia, naruszył przy tym jego nietykalność cielesną i znieważył.

W tej sprawie policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o tymczasowy areszt dla zatrzymanego. Wczoraj Sąd Rejonowy w Krasnymstawie przychylił się do wniosku i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania  na okres trzech miesięcy. Zgodnie z kodeksem  karnym znęcanie sią nad osobą najbliższą zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

komisarz Ewa Czyż