• Miasto Chełm po raz drugi z rzędu znajdzie się na trasie międzynarodowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W związku z tym w dniu wyścigu, tj. 31 lipca i w dniach go poprzedzających, należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym.