Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Wczoraj policjant dzielnicowy z komisariatu w Dorohusku uczestniczył w spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu najmłodszych. Inicjatywa ta zorganizowana była w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku. Dzieci z grup przedszkolnych miały okazję spotkać się z policjantem i poznać zasady bezpiecznego zachowania.

Policjanci w codziennej służbie prowadzą działania profilaktyczne skierowane na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W tym celu organizują spotkania i uczestniczą w spotkaniach zorganizowanych przez inne podmioty i instytucje. Wczoraj tego typu inicjatywa miała miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dorohusku. Policjant dzielnicowy spotkał się z przedszkolakami. Opowiedział im o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jak też bezpieczeństwie w codziennym życiu. Dużą atrakcją, jak dla większości dzieci, był oznakowany policyjny radiowóz.

Nie zabrakło też ćwiczeń praktycznych na przejściu dla pieszych, których celem było pokazanie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

komisarz Ewa Czyż