Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Chełmie zapadł pierwszy wyrok w sprawie nieprzestrzegania zasad kwarantanny. Mieszkanka Chełma poniesie surowe konsekwencje za opuszczenie mieszkania, w którym decyzją służb sanitarnych zobowiązana była przebywać. Policjanci apelują o przestrzeganie zasad kwarantanny.

Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Chełmie zapadł pierwszy wyrok w sprawie nieprzestrzegania zasad kwarantanny. 51- letnia chełmianka, decyzją służb sanitarnych, objęta była kwarantanną domową. Jednak nie do końca wywiązywała się z ciążących na niej zobowiązań. Jak się okazało wyszła z mieszkania posprzątać klatkę schodową w budynku wielorodzinnym, a także na zewnątrz do śmietnika. Postronne osoby poinformowały o tym dyżurnego komendy. W tej sprawie skierowany został wniosek o ukaranie do sądu, który orzekł wobec obwinionej karę grzywny w wysokości 5 tys. zł, a także 550 zł pozostałych opłat.
Policjanci apelują o przestrzeganie zasad kwarantanny. W podobnych sprawach prowadzą blisko 30 czynności wyjaśniających, które znajdą swój finał w sądzie.