Zarząd Powiatu w Chełmie Uchwałą Nr 188/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2020 wyłonił:

1)    organizację pozarządową pod nazwą: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20 – 213 Lublin, nazwa zadania: „Prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w roku 2020”, do realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawneji udziela się jej dotację w wysokości 63 030,00 zł.

2)    organizację pozarządową pod nazwą: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Aktywności
„BONA FIDES”
, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin, nazwa zadania: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmskiego” do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i udziela się jej dotację w wysokości 63 030,00 zł.

.


Geek ElasticSearch