Mieszkańcy Sawina i powiatu chełmskiego mogą cieszyć się z nowo wybudowanej drogi. Zakres prac obejmował budowę drogi powiatowej Nr 1803L na odcinku od km 6+265,00 do km 8+771,14 (gm. Sawin). Kwota kosztorysowa zadania wyniosła – 2 100 000,00 zł. 50% dofinansowania powiat chełmski uzyskał w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakładało budowę drogi o szerokości 5,5 m i długości 2,51 km wraz z wykonaniem zjazdów publicznych i indywidualnych, przepustów, pełnym oznakowaniem oraz przejściem aktywnym dla pieszych.

Druga inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej Nr 1811L na terenie gmin: Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny - kwota kosztorysowa zadania wyniosła 6 700 000,00 zł. 80% dofinansowania powiat chełmski uzyskał w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakładało przebudowę drogi powiatowej wraz z poszerzeniem do szerokości 6,0 m na długości 10,46 km, wykonaniem pobocza asfaltowego o szerokości 1,0 m na długości 0,5 km, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych oraz pełne oznakowanie pionowe i poziome drogi wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i aktywnymi przejściami dla pieszych.

.


Geek ElasticSearch