Policjanci uczestniczyli w spotkaniu z uczniami w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie. Celem inicjatywy było przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem. Młodzież dowiedziała się w jaki sposób można unikać zagrożeń oraz gdzie szukać pomocy.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań policjantów. W tym celu na terenie obiektów oświatowych organizowane są spotkania, w których uczestniczą stróże prawa. Wczoraj tego typu spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.

Uczniowie, którzy w nim uczestniczyli poznali zasady bezpiecznego zachowania. Omawiana była tematyka bezpieczeństwa w szkole, jak też poza szkołą. Policjanci rozmawiali również o zagrożeniach w sieci, a także o konsekwencjach sięgania po narkotyki i dopalacze w ramach kampanii MSWiA pod nazwą „Narkotyki i Dopalacze Zabijają”.