Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Busównie

Zarząd Powiatu w Chełmie informuje, że dnia 6 listopada 2019 r. wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Busównie, Busówno 19, 22-150 Wierzbica na realizację zadania pn.II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Busównie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).

Oferta podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz na stronie internetowej www.powiatchelmski.pl.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi do oferty.

Uwagi dotyczące oferty zgłaszać należy e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem nr 82 562 75 10 lub pisemnie na adresStarostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm do dnia 21 listopada 2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag oraz Uproszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Busównie do pobrania tutaj


.