Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Pościg i blokada drogi były tematem wiodącym wczorajszych ćwiczeń dowódczo-sztabowych chełmskich policjantów. Zadaniem funkcjonariuszy było zatrzymanie uzbrojonych przestępców, którzy napadli wcześniej na bank w sąsiednim powiecie. Tego typu szkolenia mają na celu doskonalenie umiejętności w razie rzeczywistego zaistnienia zdarzeń.

Wczoraj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przeprowadzili ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Blokada 2019”. Najpierw w budynku komendy odbyła się odprawa, podczas której omówiony został plan działań. Następnie uczestnicy przemieścili się na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, gdzie miały miejsce praktyczne ćwiczenia. Zgodnie ze scenariuszem, zadaniem policjantów było zatrzymanie uzbrojonych mężczyzn, którzy napadli na bank w sąsiednim powiecie. Funkcjonariusze wywiązali się z tego zadania, zatrzymali uciekających przed policyjnym pościgiem sprawców.

    Tego typu ćwiczenia mają na celu doskonalenie oraz sprawdzenie umiejętności działania policjantów. Mają przy tym bezpośredni wpływ na sprawność działania w razie pojawienia się rzeczywistych zagrożeń. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń będą stanowić materiał dydaktyczny do dalszych szkoleń.