Policjanci jak co roku czuwają nad bezpieczeństwem osób odpoczywających na terenie powiatu chełmskiego. W tym celu odwiedzają uczestników zorganizowanego letniego wypoczynku. Jedno z takich spotkań miało miejsce na obozie harcerskim w Dubience. Funkcjonariusze poruszali zagadnienia związane z kampanią „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz akcją „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań policjantów. Szczególnie teraz w okresie wakacyjnym funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na osoby biorące udział w zorganizowanym letnim wypoczynku. W tym celu odwiedzają uczestników kolonii, półkolonii i obozów aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie. Jedno z takich spotkań miało miejsce na obozie harcerskim w Dubience. Policjanci poruszali tam zagadnienia związane z bezpieczną kąpielą w zbiornikach wodnych w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, a także rozmawiali o konsekwencjach sięgania po środki odurzające w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.


1000 Znaków do wykorzystania