Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Zarząd Powiatu w Chełmie
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Dubience.

Więcej szczegółow znajduje się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie.


1000 Znaków do wykorzystania