Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm


Dnia 14 czerwca 2019 roku w Chełmskim Domu Kultury odbyła się Gala „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”. Organizatorem wydarzenia był Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk. Gwiazdą wieczoru był zespół Imperium.

Przyznano tytuły następującym osobom z powiatu chełmskiego:

Więcej w rozwinięciu...

1. Tadeusz Gołębiowski, gm. Dubienka
2. Mieczysław Neczaj, gm. Dubienka
3. Mariusz Kamiński, gm. Białopole
4. Beata Rondoś-Krasnowska, gm. Białopole
5. Jacek Wilgos, gm. Białopole
6. Tadeusz Sinkowski, gm. Dorohusk
7. Stefan Wojtaszuk, gm. Dorohusk
8. Jolanta Popek, gm. Rejowiec
9. Andrzej Lewczuk, gm Rejowiec
10. Beata i Mariusz Danielczuk, gm. Rejowiec
11. Grażyna Glina, gm. Rejowiec
12. Ewa Kozłowska, gm. Wojsławice
13. Jan Szponar, gm. Wojsławice
14. Spółdzielnia „Vita Solis”, gm. Sawin
15. Zespół „Wrzos”, gm. Sawin
16. Krzysztof Kulawczuk, gm. Sawin
17. Matek Kliszcz, gm. Chełm
18. Jacek Mazurek, gm. Chełm
19. Kazimiera i Leszek Ciupa, gm. Żmudź
20. Bogdan Karwat, gm. Siedliszcze
21. Tadeusz Gugułka, gm. Siedliszcze
22. Stanisław Drogomirecki, gm. Leśniowice
23. Maria Dziedzic, gm. Leśniowice
24. Wiktor Darmorost, gm. Leśniowice
25. Kazimierz Stocki, gm. Kamień
26. Zespół „Koral”, gm. Kamień
27. Katarzyna Podgórska, gm. Ruda-Huta
28. Roman Czwaliński, gm. Ruda Huta
29. Zespół „Bokoryna”, gm. Ruda Huta
30. Jarosław Dąbrowski, gm. Ruda Huta
31. Piotr Mielniczuk, gm. Rejowiec Fabryczny
32. Zespół „Echo”, gm. Rejowiec Fabryczny
33. Halina Warchalewska, gm. Wierzbica
34. Zdzisław Muszański, gm. Wierzbica
35. Piotr Surowiec, gm. Wierzbica


1000 Znaków do wykorzystania