Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Wczoraj w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Chełmie odbyła się debata społeczna, której tematem było „Bezpieczeństwo na terenie osiedla Słoneczne”. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

We wczorajszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie mł. insp. Paweł Łuka, II Z-ca Prezydenta Miasta Chełm Pan Andrzej Kosiniec, komendant  Straży Miejskiej w Chełmie Pan Zbigniew Grochmal oraz członkowie rady osiedla Słoneczne.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją obrazującą przestępczość na terenie osiedla oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa przez chełmską komendę. Przy tej okazji policjanci omówili też funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda” oraz portalu internetowego „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Była też mowa o roli policjanta dzielnicowego oraz jego zadaniach w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Później rozpoczęła się dyskusja w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w tym zakresie. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na osiedlu.