Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 11 kwietnia 2019 roku powołał mł. bryg. Wojciecha Chudobę na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie. Uroczystość przejęcia obowiązków nowego Zastępcy Komendanta miała miejsce w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 11 kwietnia 2019 roku.

W uroczystości udział wzięli:

  • st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,
  • mł. bryg. Artur Rutkowski - Komendant Miejski PSP w Chełmie,
  • Kazimierz Smal – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
  • funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni KM PSP Chełm.

Mł. bryg. Wojciech Chudoba służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako słuchacz Szkoły Głównej PSP w Warszawie (1999-2003) uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu szkoły w 2003 r. rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie jako dowódca zastępu. Od 2005 r. pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy i dowódcy zmiany. W 2006 r. uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. 1 grudnia 2016 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Chełmie.

tekst i zdjęcia: mł. ogn. Przemysław Watras - KM PSP w Chełmie