Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 37-latek z gminy Rejowiec Fabryczny. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Krasnymstawie na wniosek policjantów i prokuratury. Mężczyzna od kilku lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Policjanci z komisariatu w Rejowcu podczas interwencji domowej zatrzymali 37-letniego mieszkańca gminy Rejowiec Fabryczny. Funkcjonariusze ustalili, że od ponad dwóch lat znęca się nad swoją matką stosując  przemoc psychiczną oraz fizyczną. W związku z zaistniałą sytuacją funkcjonariusze wdrożyli procedurę „Niebieska Karta”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o tymczasowy areszt dla sprawcy przemocy domowej.
 
Wczoraj Sąd Rejonowy w Krasnymstawie przychylił się do wniosku i zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania  na okres trzech miesięcy. Zgodnie z kodeksem  karnym mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Obowiązujące prawo zabrania stosowania przemocy wobec swoich bliskich. Jeżeli sami lub ktoś z rodziny jest krzywdzony przez osoby najbliższe nie wstydźmy się prosić o pomoc. Pamiętajmy, że nie jesteśmy z tym sami. Zwróćmy się w takiej sytuacji o pomoc do policjantów lub też innych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.